Jak się zapisać

1

ZAREJESTRUJ SIĘ

W zakładce GRAFIK dokonaj szybkiej i wygodnej rejestracji
Gotowe!
Po rejestracji na stronie pobierz aplikację mobilną eFitnessApp ponieważ tylko tak możesz zarejestrować się na zajęcia.
Odszukaj hasło na mailu który podałaś/eś i zaloguj się w Aplikacji .
2

KORZYSTAJ Z APLIKACJI eFitness

Darmowa aplikacja w Twoim telefonie to najwygodniejszy sposób rezerwacji zajęć.
Rezerwacja jest gwarancją wejścia na zajęć.
3

ZAPŁAĆ PRZED ZAJĘCIAMI

Wszystkich formalności dokonasz przed wejściem na zajęcia.
W Studio funkcjonuje tylko obrót bezgotówkowy.
4

KTO PYTA, NIE BŁĄDZI:)

Śmiało kontaktuj się z nami jeśli masz pytania dotyczące rejestracji / logowania czy rezerwacji zajęć.

UWAGA!

​Rejestracja nowego uczestnika jest możliwa TYLKO przez strefę klienta, która znajduje w zakładce GRAFIK, lub w Studio.

Rejestrowanie nowego uczestnika przez aplikację mobilną nie jest możliwe.

Osoby, które zostały zarejestrowane w Studio otrzymały hasło do logowania na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.

​* nie posiadając aktywnego karnetu można zapisać się na jedne zajęcia.

REGULAMIN Studia Sopot Yoga

 1. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz do przestrzegania go. Studio nie ponosi odpowiedzialności za szkody/straty wynikające z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu.
 2. Uwaga! Płatności w Studio można dokonać jedynie BEZGOTÓWKOWO, kartą lub przelewem – płatności gotówką nie będą akceptowane.
 3. Każdy karnet/kurs oferowany przez Studio ma określoną ważność liczoną w dniach lub miesiącach. W przypadku kursów ostatnim dniem jego ważności jest dzień na który przypadają ostatnie zajęcia przewidziane w programie kursu. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do roszczeń o zwrot ceny lub przedłużenie ważności karnetu/kursu. Studio może przedłużyć ważność karnetu, w przypadku gdy klient niezwłocznie zawiadomi Studio drogą mailową na info@sopotyoga.pl o zaistnieniu sytuacji uniemożliwiającej korzystanie z karnetu/kursu, oraz po przedstawieniu do wglądu dokumentów potwierdzających ww. zdarzenie.
 4. Przed każdymi zajęciami prosimy o przyjście 10-15 min wcześniej, aby przygotować się do zajęć oraz dopełnić wszystkich niezbędnych formalności.
 5. Zgłoś przed zajęciami czy borykasz się z jakimiś dolegliwościami zdrowotnymi, czy uległaś/uległeś w przeszłości kontuzjom, gdy masz menstruację oraz gdy jesteś w ciąży. Otrzymasz wówczas dodatkowe instrukcje do niektórych asan lub asany zastępcze.
 6. Panie w ciąży przed podjęciem ćwiczeń zobowiązane są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do praktykowania jogi.
 7. Karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Wyjątkiem jest karnet FAMILY YOGA- Kids 5.
 8. Rezerwacja zajęć odbywa się poprzez Strefę Klienta dostępną ze strony www.sopotyoga.pl w zakładce GRAFIK lub na miejscu w Studio.
 9. Studio odwołuje zajęcia w przypadku, gdy na 2 godziny przed rozpoczęciem nie odnotuje ani jednego zapisu na dane zajęcia na dany dzień.
 10. Odwoływanie obecności na zajęciach jest możliwe do 2 godzin przed rozpoczęciem zajęć. Nieodwołany we wskazanym czasie udział w zajęciach będzie potraktowany jak wykorzystane wejście z bieżącego karnetu.
 11. Przy zakupie karnetu/kursu należy wykupić jednorazowo Kartę Studia w cenie 20zł. Służy ona do weryfikacji ważności Państwa karnetu oraz do odznaczania obecności na zajęciach.
 12. Recepcja może również poprosić Państwa o dowód osobisty w celu weryfikacji właściciela Karty.
 13. Przed każdymi zajęciami obowiązkowo należy okazać w.w. Kartę osobie przy recepcji, celem odnotowania obecności na zajęciach.
 14. W Studio jeszcze nie funkcjonuje regularna recepcja. Po rozpoczęciu zajęć drzwi Studia są zamykane, dlatego też osoby spóźnione nie będą miały możliwości wejścia do Studia.
 15. Studio może dokonać zmian w grafiku po uprzednim poinformowaniu osób posiadających aktywne karnety w przynajmniej jeden z następujących sposobów: zamieszczenie informacji na stronie www.sopotyoga.pl, na facebooku, w Studiu lub drogą elektroniczną.
 16. Na salę ćwiczeń nie wolno wnosić napoi w szklanych opakowaniach.
 17. Osoby po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub silnych leków nie mogą brać udziału w zajęciach.
 18. Za rzeczy pozostawione w szatni Studio nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Uczestniczenie w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność.

WAŻNE INFORMACJE DLA ĆWICZĄCYCH

 1. Ćwicz zawsze w zgodzie ze swoimi możliwościami na dany dzień. Jeśli poczujesz dyskomfort lub ból zaprzestań ćwiczeń i zgłoś ten fakt prowadzącemu.
 2. Przed wejściem na salę pozostaw telefon komórkowy w szafce – by nie rozpraszał Ciebie i innych w trakcie zajęć.
 3. W trakcie zajęć proszę nie rozmawiaj i nie pomagaj innym ćwiczącym bez wyraźnej prośby prowadzącego.
 4. Dbaj o porządek na sali w trakcie zajęć, a po zajęciach proszę odłóż na miejscepomoce z których korzystałaś/korzystałeś.
 5. Na zajęciach jogi ćwiczymy boso, w stroju zapewniającym swobodę ruchów oraz naturalne oddychanie skóry.
 6. Przed zajęciami nie należy się objadać, a w trakcie samych ćwiczeń zalecamy aby nie pić żadnych płynów.
 7. Jedynym dozwolonym płynem, który można wnieść na salę jest woda w plastikowej butelce.
 8. Na zajęciach nie żuj gumy.
 9. Nie zaleca się ćwiczyć po pobycie saunie/solarium lub po długim przebywaniu na słońcu.
 10. Chcemy aby poznawanie nowych ludzi oraz nieskrępowana atmosfera były częścią naszego Studia, jednakże bądź czuły na potrzeby innych osób, które pragną spokoju i najpóźniej w momencie rozpoczęcia zajęć usiądź na macie, wycisz się i skup się na swojej praktyce.
 11. Przebywając w kawiarni podczas trwania zajęć rozmawiaj cicho, aby nie zakłócać przebiegu zajęć.
 12. Dziękujemy za przeczytanie oraz korzystanie z naszych wskazówek:)