Jak się zapisać

1

ZAREJESTRUJ SIĘ

W zakładce GRAFIK dokonaj szybkiej i wygodnej rejestracji
Gotowe!
Po rejestracji na stronie pobierz aplikację mobilną eFitnessApp ponieważ tylko tak możesz zarejestrować się na zajęcia.
Odszukaj hasło na mailu który podałaś/eś i zaloguj się w Aplikacji .
2

KORZYSTAJ Z APLIKACJI eFitness

Darmowa aplikacja w Twoim telefonie to najwygodniejszy sposób rezerwacji zajęć.
Rezerwacja jest gwarancją wejścia na zajęć.
3

ZAPŁAĆ PRZED ZAJĘCIAMI

Wszystkich formalności dokonasz przed wejściem na zajęcia.
W Studio funkcjonuje tylko obrót bezgotówkowy.
4

KTO PYTA, NIE BŁĄDZI:)

Śmiało kontaktuj się z nami jeśli masz pytania dotyczące rejestracji / logowania czy rezerwacji zajęć.

UWAGA!

​Rejestracja nowego uczestnika jest możliwa TYLKO przez strefę klienta, która znajduje w zakładce GRAFIK, lub w Studio.

Rejestrowanie nowego uczestnika przez aplikację mobilną nie jest możliwe.

Osoby, które zostały zarejestrowane w Studio otrzymały hasło do logowania na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.

​* nie posiadając aktywnego karnetu można zapisać się na jedne zajęcia.

DODATKOWY REGULAMIN W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ

Dodatkowy regulamin Studia Sopot Yoga® obowiązujący od 8 czerwca do odwołania.

Wprowadziliśmy dodatkowy regulamin na czas zagrożenia epidemiologicznego, którego przestrzeganie jest konieczne dla naszego wspólnego dobra.

 1. Ze względu na tak znaczne ograniczenie miejsc na sali, wprowadziliśmy dodatkowe zasady dotyczące rezerwacji:
   1. obowiązkowa rezerwacja zajęć poprzez system rezerwacyjny efitness (strona www.sopotyoga.pl lub aplikacja mobilna efitness).
   2. nieodwołanie udziału w zarezerwowanych zajęciach w określonym niniejszym regulaminem czasie będziemy traktować jak wykorzystane wejście, a w przypadku karnetów OPEN będziemy skracać ważność aktywnego karnetu o jeden dzień.
   3. Prosimy o odwolywanie zajęć poprzez aplikację efitness lub system rezerwacyjny na stronie www.sopotyoga.pl. wg poniższego schematu:
     • zajęcia przedpołudniowe:

do godziny 20 dzień wcześniej

     • zajęcia popołudniowe:

do 8 godziń przed zajęciami.

   1. pamiętaj, że odwołując zajęcia we wskazanym czasie dajesz możliwość innym osobom skorzystać z wolnego miejsca, a Tobie daje to możliwość wykorzystania wejściówki w innym terminieJ
  1. W trosce o higienę i komfort wprowadziliśmy obowiązek ćwiczenia na własnej macie (jeśli jeszcze nie masz własnej maty możesz nabyć w Studio sprawdzoną matę  Yogistar® w cenie 95zł).
  2. Na miejscu można wypożyczyć matę w cenie 10 zł/wejście lub 60zł/miesięcznie.
   Wypożyczane maty są każdorazowo dezynfekowane środkiem o działaniu antywirusowym i antybakteryjnym.
  3. Zużytą matę prosimy odłożyć do wiklinowego pojemnika znajdującego się na końcu Sali. Nasz personel zadba o jej dezynfekcję.
  4. Prosimy o rozkładanie mat na sali w wyznaczonych do tego miejscach.
  5. Dezynfekcja rąk po wejściu do Studia jest obowiązkowa.
  6. W miarę możliwości prosimy o przychodzenie w stroju do ćwiczeń, aby ograniczyć ilość osób przebywających w szatni.
  7. Odbijanie kart klubowych: chcemy do maksimum ograniczyć kontakt dotykowy. Osoba na recepcji będzie podawać  Wam czytnik, a Was prosimy o zbliżenie karty do czytnika. Zwróćcie proszę uwagę na to, by nie pozostawiać/ nie kłaść karty na recepcji.
  8. Używanie kocy i bolsterów ograniczamy do koniecznego minimum. Jeżeli chcecie mieć możliwość korzystania z ww. sprzętu Studyjnego prosimy Was o przynoszenie własnego ręcznika.
  9. Paski, liny nie będą wypożyczane.
  10. Kluczyki do szafek prosimy odkładać do koszyka na         recepcji, a my zadbamy o ich dezynfekcję.
  11. Osoby z jakimikolwiek objawami przeziębienia, w tym z podwyższoną temperaturą, a także te osoby, które podejrzewają, że mogły mieć jakikolwiek kontakt z osobami chorymi –  prosimy o nieprzychodzenie na zajęcia – w trosce o zdrowie nas wszystkich.

OSOBY NIE RESPEKTUJĄCE REGULAMINU MOGĄ ZOSTAĆ UPOMNIANE PRZEZ NASZYCH NAUCZYCIELI/PRACOWNIKÓW, A W OSTATECZNOŚCI POPROSZONE O OPUSZCZENIE STUDIA.

REGULAMIN Studia Sopot Yoga

 1. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz do przestrzegania go. Studio nie ponosi odpowiedzialności za szkody/straty wynikające z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu.
 2. Uwaga! Płatności w Studio można dokonać jedynie BEZGOTÓWKOWO, kartą lub przelewem – płatności gotówką nie będą akceptowane.
 3. Każdy karnet/kurs oferowany przez Studio ma określoną ważność liczoną w dniach lub miesiącach. W przypadku kursów ostatnim dniem jego ważności jest dzień na który przypadają ostatnie zajęcia przewidziane w programie kursu. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do roszczeń o zwrot ceny lub przedłużenie ważności karnetu/kursu. Studio może przedłużyć ważność karnetu, w przypadku gdy klient niezwłocznie zawiadomi Studio drogą mailową na info@sopotyoga.pl o zaistnieniu sytuacji uniemożliwiającej korzystanie z karnetu/kursu, oraz po przedstawieniu do wglądu dokumentów potwierdzających ww. zdarzenie.
 4. Przed każdymi zajęciami prosimy o przyjście 10-15 min wcześniej, aby przygotować się do zajęć oraz dopełnić wszystkich niezbędnych formalności.
 5. Zgłoś przed zajęciami czy borykasz się z jakimiś dolegliwościami zdrowotnymi, czy uległaś/uległeś w przeszłości kontuzjom, gdy masz menstruację oraz gdy jesteś w ciąży. Otrzymasz wówczas dodatkowe instrukcje do niektórych asan lub asany zastępcze.
 6. Panie w ciąży przed podjęciem ćwiczeń zobowiązane są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do praktykowania jogi.
 7. Karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Wyjątkiem jest karnet FAMILY YOGA- Kids 5.
 8. Rezerwacja zajęć odbywa się poprzez Strefę Klienta dostępną ze strony www.sopotyoga.pl w zakładce GRAFIK lub na miejscu w Studio.
 9. Studio odwołuje zajęcia w przypadku, gdy na 2 godziny przed rozpoczęciem nie odnotuje ani jednego zapisu na dane zajęcia na dany dzień.
 10. Odwoływanie obecności na zajęciach jest możliwe do 8 godzin przed rozpoczęciem zajęć. Nieodwołany we wskazanym czasie udział w zajęciach będzie potraktowany jak wykorzystane wejście z bieżącego karnetu.
 11. Przy zakupie karnetu/kursu należy wykupić jednorazowo Kartę Studia w cenie 20zł. Służy ona do weryfikacji ważności Państwa karnetu oraz do odznaczania obecności na zajęciach.
 12. Recepcja może również poprosić Państwa o dowód osobisty w celu weryfikacji właściciela Karty.
 13. Przed każdymi zajęciami obowiązkowo należy okazać w.w. Kartę osobie przy recepcji, celem odnotowania obecności na zajęciach.
 14. W Studio jeszcze nie funkcjonuje regularna recepcja. Po rozpoczęciu zajęć drzwi Studia są zamykane, dlatego też osoby spóźnione nie będą miały możliwości wejścia do Studia.
 15. Studio może dokonać zmian w grafiku po uprzednim poinformowaniu osób posiadających aktywne karnety w przynajmniej jeden z następujących sposobów: zamieszczenie informacji na stronie www.sopotyoga.pl, na facebooku, w Studiu lub drogą elektroniczną.
 16. Na salę ćwiczeń nie wolno wnosić napoi w szklanych opakowaniach.
 17. Osoby po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub silnych leków nie mogą brać udziału w zajęciach.
 18. Za rzeczy pozostawione w szatni Studio nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Uczestniczenie w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność.

WAŻNE INFORMACJE DLA ĆWICZĄCYCH

 1. Ćwicz zawsze w zgodzie ze swoimi możliwościami na dany dzień. Jeśli poczujesz dyskomfort lub ból zaprzestań ćwiczeń i zgłoś ten fakt prowadzącemu.
 2. Przed wejściem na salę pozostaw telefon komórkowy w szafce – by nie rozpraszał Ciebie i innych w trakcie zajęć.
 3. W trakcie zajęć proszę nie rozmawiaj i nie pomagaj innym ćwiczącym bez wyraźnej prośby prowadzącego.
 4. Dbaj o porządek na sali w trakcie zajęć, a po zajęciach proszę odłóż na miejscepomoce z których korzystałaś/korzystałeś.
 5. Na zajęciach jogi ćwiczymy boso, w stroju zapewniającym swobodę ruchów oraz naturalne oddychanie skóry.
 6. Przed zajęciami nie należy się objadać, a w trakcie samych ćwiczeń zalecamy aby nie pić żadnych płynów.
 7. Jedynym dozwolonym płynem, który można wnieść na salę jest woda w plastikowej butelce.
 8. Na zajęciach nie żuj gumy.
 9. Nie zaleca się ćwiczyć po pobycie saunie/solarium lub po długim przebywaniu na słońcu.
 10. Chcemy aby poznawanie nowych ludzi oraz nieskrępowana atmosfera były częścią naszego Studia, jednakże bądź czuły na potrzeby innych osób, które pragną spokoju i najpóźniej w momencie rozpoczęcia zajęć usiądź na macie, wycisz się i skup się na swojej praktyce.
 11. Przebywając w kawiarni podczas trwania zajęć rozmawiaj cicho, aby nie zakłócać przebiegu zajęć.
 12. Dziękujemy za przeczytanie oraz korzystanie z naszych wskazówek:)