Jak się zapisać

1

ZAREJESTRUJ SIĘ

W zakładce GRAFIK dokonaj szybkiej i wygodnej rejestracji
Gotowe!
Po rejestracji na stronie pobierz aplikację mobilną eFitnessApp ponieważ tylko tak możesz zarejestrować się na zajęcia.
Odszukaj hasło na mailu który podałaś/eś i zaloguj się w Aplikacji .
2

KORZYSTAJ Z APLIKACJI eFitness

Darmowa aplikacja w Twoim telefonie to najwygodniejszy sposób rezerwacji zajęcia.
Rezerwacja jest gwarancją wejścia na zajęcia.
3

ZAPŁAĆ PRZED ZAJĘCIAMI

Wszystkich formalności dokonasz przed wejściem na zajęcia.
W Studio funkcjonuje tylko obrót bezgotówkowy.
4

KTO PYTA, NIE BŁĄDZI:)

Śmiało kontaktuj się z nami jeśli masz pytania dotyczące rejestracji / logowania czy rezerwacji zajęć.

UWAGA!

​Rejestracja nowego uczestnika jest możliwa TYLKO przez strefę klienta, która znajduje w zakładce GRAFIK, lub w Studio.

Rejestrowanie nowego uczestnika przez aplikację mobilną nie jest możliwe.

Osoby, które zostały zarejestrowane w Studio otrzymały hasło do logowania na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.

​* nie posiadając aktywnego karnetu można zapisać się na jedne zajęcia.

REGULAMIN Studia Sopot Yoga® obowiązujący od 26.09.2022

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz do przestrzegania go.Studio nie ponosi odpowiedzialności za szkody/straty wynikające z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu.
 2. Uwaga! Płatności w Studio można dokonać jedynie BEZGOTÓWKOWO, kartą lub przelewem – płatności gotówką nie będą akceptowane.
 3. Studio jest otwarte 15 min przed zajęciami.
 4. Godzina podana w grafiku jest godziną rozpoczęcia zajęć, prosimy o przybycie kilka minut wcześniej aby móc przygotować się do zajęć oraz dopełnić wszystkich niezbędnych formalności, tj. wypełnienie formularza uczestnika czy dokonanie opłaty. Osoby spóźnione mogą zostać niewpuszczone do Studia lub na zajęcia.
 5. Przy zakupie pierwszego karnetu/kursu należy wykupić jednorazowo Kartę Studia w cenie 20zł. Służy ona do weryfikacji ważności Państwa karnetu oraz do odznaczania obecności na zajęciach.
 6. W trosce o higienę i komfort wprowadziliśmy obowiązek ćwiczenia na własnej macie. Wyjątkiem są uczestnicy kursu Yoga Basic.
 7. Na miejscu można wypożyczyć matę w cenie 10 zł/wejście.
  Wypożyczane maty są każdorazowo dezynfekowane środkiem o działaniu antywirusowym i antybakteryjnym.
 8. Zużytą matę prosimy odłożyć do wiklinowego pojemnika znajdującego się na końcu Sali. Nasz personel zadba o jej dezynfekcję.
 9. Panie w ciąży przed podjęciem ćwiczeń zobowiązane są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do praktykowania jogi.
 10. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęcia w przypadku, gdy na 4 godzin przed rozpoczęciem nie odnotuje ani jednego zapisu na dane zajęcia na dany dzień.
 11. Recepcja może również poprosić Państwa o dowód osobisty w celu weryfikacji właściciela Karty.
 12. Przed każdymi zajęciami obowiązkowo należy okazać w.w. Kartę osobie przy recepcji, celem odnotowania obecności na zajęciach.
 13. W Studio nie funkcjonuje regularna recepcja.Po rozpoczęciu zajęć drzwi Studia są zamykane, dlatego też osoby spóźnione nie będą miały możliwości wejścia do Studia.
 14. Studio może dokonać zmian w grafiku po uprzednim poinformowaniu osób posiadających aktywne karnety w przynajmniej jeden z następujących sposobów: zamieszczenie informacji na stronie www.sopotyoga.pl, na facebooku, w Studiu lub drogą elektroniczną.
 15. Na salę ćwiczeń nie wolno wnosić napoi w szklanych opakowaniach.
 16. Osoby po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub silnych leków nie mogą brać udziału w zajęciach.
 17. Za rzeczy pozostawione w szatni Studio nie ponosi odpowiedzialności.
 18. W okresie wakacyjnym oraz w okresie świąteczno- sylwestrowym zastrzegamy sobie prawo skrócenia grafiku, łącznie z czasowym zawszeniem zajęć. W przypadku zawieszenia zajęć aktywne karnety zostaną automatycznie przedłużone.
 19. Uczestniczenie w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność. 

 

KARNETY – REZERWACJA – ODWOŁYWANIE UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

 

 1. Karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 2. Karnety typu OPEN zezwalają na rezerwację i udział w 1 zajęciach na dzień. Każde kolejne wejście w ciągu jednego dnia wiąże się z dopłatą 30 zł za wejście.
 3. Każdy karnet/kurs oferowany przez Studio ma określoną ważność liczoną w dniach lub miesiącach. W przypadku kursów ostatnim dniem jego ważności jest dzień na który przypadają ostatnie zajęcia przewidziane w programie kursu. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do roszczeń o zwrot ceny lub przedłużenie ważności karnetu/kursu.
 4. Rezerwacjazajęć odbywa się poprzez system rezerwacyjny efitness ( aplikacja mobilna efitness). Dopuszczamy też możliwość rezerwacji drogą mailową: info@sopotyoga.pl
 5. Nieodwoływanie udziału w zarezerwowanych zajęciachw określonym niniejszym regulaminem czasie będziemy traktować jak wykorzystane wejście, a w przypadku karnetów OPEN zastrzegamy sobie prawo do skrócenia ważność aktywnego karnetu o jeden dzień.  Dotyczy to również osób, które wpisują się na listę rezerwową na zajęcia.
 6. Prosimy o odwolywanie zajęć poprzez aplikację efitness wg poniższego schematu:

– zajęcia przedpołudniowe: do godziny 20:00 dnia poprzedniego

– zajęcia popołudniowe: do 8 godzin przed zajęciami.

Odwołanie udziału drogą mailową będzie uwzględniane przy zachowaniu ww. terminów.

 

ZAWIESZANIE – PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI KARNETÓW

 

 1. Karnety 30 dniowe oraz miesięczne (wejściowe oraz open) nie podlegają zawieszeniu/ przedłużeniu ważności.
 2. W okresie wakacyjnym (od 4 tygodnia czerwca do końca pierwszego tygodnia września) posiadacze karnetów trzymiesięcznych (wejściowych oraz open) mają możliwość zawieszenia karnetu: jednorazowo na okres 14 dni, lub dwukrotnie na okres 7 dni. Warunkiem jest wysłanie prośby o zawieszenie karnetu na minimum 24 godziny przed pierwszym dniem rozpoczęcia planowanego okresu zawieszenia (podając przedział czasowy zawieszenia). Prośbę należy wysłać na adres info@sopotyoga.pl wpisując w treści „zawieszenie karnetu”.
 3. Studio może przedłużyć ważność karnetu w bardzo wyjątkowych przypadkach losowych, warunkiem jest niezwłoczne zawiadomienie Studio drogą mailową na info@sopotyoga.pl o zaistnieniu sytuacji uniemożliwiającej korzystanie z karnetu/kursu, oraz po przedstawieniu do wglądu dokumentów potwierdzających ww. zdarzenie. Przedłużeniu nie podlegają karnety miesięczne i 30 – dniowe (wejściowe oraz open).
 4. Posiadacze trzymiesięcznego karnetu OPEN+++ mogą ubiegać się o możliwość zawieszania karnetu nawet do 21 dni w skali roku (nie kumuluje się z zawieszeniem karnetu w czasie wakacji – zobacz pkt. 2).

Ta możliwość dotyczy tych osób, które zakupiły kolejny karnet open +++

z zachowaniem ciągłości (ważność kolejnego karnetu jest liczona od następnego dnia po upłynięciu ważności poprzedniego karnetu).

Warunkiem jest:

– regularne zwalnianie miejsca na zajęciach w przypadku nieobecności, w terminach określonych w regulaminie.

WAŻNE INFORMACJE DLA ĆWICZĄCYCH

 1. Ćwicz zawsze w zgodzie ze swoimi możliwościami na dany dzień. Jeśli poczujesz dyskomfort lub ból zaprzestań ćwiczeń i zgłoś ten fakt prowadzącemu.
 2. Zgłoś przed zajęciami czy borykasz się z jakimiś dolegliwościami zdrowotnymi, czy uległaś/uległeś w przeszłości kontuzjom, gdy masz menstruację oraz gdy jesteś w ciąży. Otrzymasz wówczas dodatkowe instrukcje do niektórych asan lub asany zastępcze.
 3. Przed wejściem na salę pozostaw telefon komórkowy w szafce – by nie rozpraszał Ciebie i innych w trakcie zajęć.
 4. W trakcie zajęć proszę nie rozmawiaj i nie pomagaj innym ćwiczącym bez wyraźnej prośby prowadzącego.
 5. Dbaj o porządek na sali w trakcie zajęć, a po zajęciach proszę odłóż na miejsce pomoce z których korzystałaś/korzystałeś.
 6. Na zajęciach jogi ćwiczymy boso, w stroju zapewniającym swobodę ruchów oraz naturalne oddychanie skóry.
 7. Przed zajęciami nie należy się objadać, a w trakcie samych ćwiczeń zalecamy aby nie pić żadnych płynów.
 8. Jedynym dozwolonym płynem, który można wnieść na salę jest woda w plastikowej butelce.
 9. Na zajęciach nie żuj gumy.
 10. Nie zaleca się ćwiczyć po pobycie saunie/solarium lub po długim przebywaniu na słońcu.
 11. Chcemy aby poznawanie nowych ludzi oraz nieskrępowana atmosfera były częścią naszego Studia, jednakże bądź czuły na potrzeby innych osób, które pragną spokoju i najpóźniej w momencie rozpoczęcia zajęć usiądź na macie, wycisz się i skup się na swojej praktyce.
 12. Przebywając w kawiarni podczas trwania zajęć rozmawiaj cicho, aby nie zakłócać przebiegu zajęć.
 13. Dziękujemy za przeczytanie oraz korzystanie z naszych wskazówek:)

 

OSOBY NIE RESPEKTUJĄCE REGULAMINU MOGĄ ZOSTAĆ UPOMNIANE PRZEZ NASZYCH NAUCZYCIELI/PRACOWNIKÓW, A W OSTATECZNOŚCI POPROSZONE O OPUSZCZENIE STUDIA.